Poručivanje robe putem web shop-a je definisano Basic Shop Uslovima kupovine i isporuke.
Basic Shop Uslovi kupovine i isporuke definišu: opšte odredbe, postupak poručivanja, cenu, način plaćanja, poručivanje telefonom, isporuku, povrat, zamenu i odustanak od ugovora.
Molimo Vas da pre poručivanja pažljivo pročitate sledeće uslove.

PODACI O TRGOVCU

Naziv: Basic Shop
Adresa: Save Kovačević 53b, 24000 Subotica, Srbija
PIB: 112979144
Matični broj: 66482375
Broj telefona: 060/150.12.55 (cena razgovora se tarifira najviše po ceni redovnog razgovora)
Elektronska adresa: info@basicshop.rs

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA:

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti;
Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun;
Prodavac je, u smislu odredaba kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji i zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe ili pružanju usluge;
Porudžbenica je pismeno ili elektronska poruka, koja sadrži ugovorne odredbe koje potrošač potpisuje izvan poslovnih prostorija trgovca u nameri da zaključi ugovor;
Ugovor na daljinu je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja;
Sredstvo komunikacije na daljinu je sredstvo koje omogućava zaključenje ugovora između trgovca i potrošača koji se ne nalaze na istom mestu u isto vreme.

1. OPŠTE ODREDBE

Korišćenjem Basic Shop internet sadržaja i kupovinom proizvoda na Basic Shop web shop stranici potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili Basic Shop Uslove kupovine i isporuke.
Basic Shop zadržava pravo da bez prethodnog obaveštenja vrši izmene i dopune Uslova kupovine i isporuke te je potrošač dužan da se pri svakom pristupanju Basic Shop web shop stranici informiše o Basic Shop uslovima kupovine i isporuke. Pristupanjem i korišćenjem Basic Shop web shop stranice nakon izmena smatra se da je Potrošač sa istim saglasan i da Basic Shop neće snositi nikakvu odgovornost za moguće posledice koje su rezultat promene.
Prilikom kreiranja porudžbine Potrošač je dužan da dostavi (popuni) tačne podatke.
Uslov za kreiranje porudžbine je saglasnost sa Basic Shop uslovima kupovine i isporuke.
Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka o ličnosti pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica. Za postupanje suprotno od navedene odredbe Basic Shop uslova kupovine i isporuke Basic Shop ne snosi nikakvu odgovornost.
Ugovor na daljinu koji se zaključuje između Potrošača i Prodavca je moguće zaključiti isključivo na srpskom jeziku.

2. POSTUPAK PORUČIVANJA

Kreiranje porudžbine na Basic Shop web shop stranici

  1. Za poručivanje robe putem Basic Shop web shop-a nije neophodno da budete registrovani. Porudžbinu možete kreirati i kao registrovani korisnik.
  2. Pronađite proizvod (e) koje želite da kupite i dodajte ga u korpu.
  3. Nakon klika na dugme „Dodaj u korpu“ dobijate uvid u Vašu korpu.
  4. Prilikom sastavljanja porudžbine, kako bi Basic Shop mogao da realizjue porudžbinu, potrebno je da unesete sledeće podatke: ime i prezime, ulica i broj, poštanski broj i mesto, kontakt telefon i e-mail.
  5. Nakon unosa podataka, a kako bi uspešno kreirali porudžbinu, neophodno je da se saglasite sa Basic Shop uslovima kupoivne i isporuke koji se smatraju sastavnim delom ugovora na daljinu.
  6. Nakon pravilno unetih svih podataka kliknite na dugme „Naručite“.
  7. Nakon klika na dugme „Naručite“ biće Vam poslata automatska e-mail potvrda koja sadrži sve podatke o porudžbenici.

Klikom na dugme „Naručite“ kreirali ste porudžbinu (predlog kupoprodajnog ugovora) koji se šalje na dalju obradu.

Poručivanjem putem telefonskog poziva

Ukoliko iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da kreirate porudžbinu na našoj web shop stranici poručivanje možete izvršiti pozivom web shop službe prodaje na broj: 060/150.12.55. Radno vreme telefonske službe prodaje je od 08:00-16:00 h.
Prilikom poručivanja robe telefonskim putem biće Vam zatraženi sledeći podaci: ime i prezime, adresa, mesto i poštanski broj, broj telefona i e-mail adresa. Takođe će Vam biti zatražena saglasnost sa Basic Shop uslovima kupovine i isporuke.

Basic Shop web shop služba prodaje će nastojati da u najkraćem roku izvrši proveru da li smo u mogućnosti da Vam obezbedimo artikal (artikle) navedene u porudžbenici.
Ukoliko je artikal (artikli) naveden u porudžbenici raspoloživ, na dan otpreme artikla će Vam biti poslat e-mail obaveštenja. Momentom slanja potvrdne e-mail poruke Basic Shop prihvata Vašu ponudu za zaključenje ugovora.
Ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da Vam obezbedimo poručeni artikal (ukoliko je rasprodat ili je u pitanju nesaobrazan artikal) primićete e-mail u kojem Vas obaveštavamo da poručeni artikal nije više raspoloživ, te da smo prinuđeni da Vam otkažemo porudžbinu. U ovom slučaju porudžbenica neće biti realizovana i ugovor neće biti zaključen.
Ukoliko porudžbenica sadrži više artikala i iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da Vam obezbedimo neke od navedenih artikala iz Vaše porudžbenice (ukoliko je rasporadat ili je u pitanju nesaobrazan artikal) pozvaće Vas operater web shop službe prodaje i obavestiti Vas o tome. Tom prilikom će od Vas biti zatražena saglasnost da Vam isporučimo artikle iz Vaše porudžbenice koji su raspoloživi na stanju u momentu obrade Vaše porudžbine. U ovom slučaju ugovor će biti zaključen samo za artikle koji su raspoloživi u trenutku obrade Vaše porudžbine.
Nastojimo da stanje artikala na našoj web shop stranici bude ažurno, ali zbog dinamike prodaje i velikog broja pristiglih zahteva za kupovinu, postoji mogućnost da u određenim slučajevima, u trenutku obtrade Vaše porudžbine, poručeni artikal ne bude više raspoloživ na stanju.
Ugovor na daljinu koji se zaključuje između Potrošača i Prodavca je moguće zaključiti isključivo na srpskom jeziku.
Trajanje ugovornog odnosa između Potrošača i Prodavca je dve godine od datuma kada je Potrošač preuzeo robu.
Basic Shop zadržava pravo izmene Uslova kupovine i isporuke te je Potrošač dužan da se o Basic Shop uslovima kupovine i isporuke informiše svaki put kada pristupa Basic Shop web shop stranici. Za postupanje suprotno od navedene odredbe Basic Shop ne snosi nikakvu odgovornost.

3. CENA

Prodajna cena robe je iskazana uz svaki artikal.
Cene su izražene u dinarima.
Navedene cene proizvoda i usluga su iskazane sa uračunatim PDV-om
Basic Shop samostalno utvrđuje cenu robe u skladu sa svojom poslovnom politikom i zadržava pravo izmene istaknutih cena. Cene se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.
U slučaju da dođe do promene cena (bilo da se radi o povećanju ili smanjenju cena) promena cene se neće odnosti na artikle za koje je prethodno upućen zahtev za kupovinu. Ukoliko u momentu otpreme poručenih artikala postoji razlika u ceni kupcu će biti obračunata cena koja je važila u trenutku poručivanja (upućivanja zahteva za kupovinu).

4. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje porudžbine kreirane na Basic Shop web shop stranici

Vašu porudžbinu možete platiti pouzećem. Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje celokupnog iznosa sa računa prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši u dinarima, gotovinski, kuriru na ruke.

Plaćanje porudžbine kreirane putem telefonskog poziva

Porudžbine kreirane putem telefonskog poziva je moguće platiti isključivo gotovinski prilikom preuzimanja.

5. ISPORUKA

Isporuka artikala poručenih putem Basic Shop web shop stranice se vrši isključivo na teritoriji Srbije.
Isporuka artikala poručenih putem Basic Shop web shop stranice će se izvršiti posredstvom kurirske službe City ili Bex (drugo pravno lice u odnosu na Basic Shop) na adresu navedenu u porudžbenici.
Kurirska služba City kao i kurirska služba Bex vrši isporuku radnim danima u vremenskom periodu od 08:00-15:00h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na navedenoj adresi za isporuku bude osoba koja može preuzeti paket.
Kurir će za svaku pošiljku pokušati da izvrši uručenje u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas kurir i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će biti vraćena na adresu Basic Shop-a i smatra se da ste odustali od porudžbine i da ste raskinuli ugovor.
Po prijemu vraćene pošiljke operater web shop službe prodaje će Vas kontaktirati kako bi proverili razlog neuručenja i ukoliko postoji potreba i na Vaš zahtev ugovoriće ponovno slanje paketa.

Period obrade porudžbine i rok isporuke

Period obrade porudžbine je 2-3 radna dana.
Sve porudžbine kreirane u petak, tokom vikenda ili za vreme trajanja praznika biće obrađene i prosleđene na isporuku prvog radnog dana nakon vikenda, odnosno praznika.
Okvirni rok isporuke je do 5-7 (pet do sedam) radnih dana od momenta potvrde dostupnosti poručenih artikala. U vanrednim slučajevima poput sezosnkih sniženja, pandemije, vremenskih neprilika i sl rok samo za jednu pošiljku dok će troškove dostave za preostale pošiljke snositi Basic Shop.isporuke može biti duži od navedenog.
Ukoliko porudžbina sadrži više artikala postoji mogućnost zasebnog slanja svakog artikla. U tom slučaju će troškovi dostave biti obračunati obračunati samo za jednu pošiljku dok će za preostale troškove snositi Basic Shop.

6. TROŠKOVI DOSTAVE

Troškovi dostave za sve porudžbine iznose 350,00 dinara.
U slučaju odustanka od kupovine, odnosno u slučaju povrata poručenog artikla ili u slučaju zamene kupljenog artikla direktne troškove povrata artikla i ponovnog slanja zamenskog artikla snosi Potrošač. Direktne troškove povrata artikala Potrošač ne plaća Basic Shop-u već direktne troškove povrata artikala Potrošač plaća poštanskom operateru preko kojeg vrši povrat robe Basic Shop-u.

7. POVRAT, ZAMENA I ODUSTANAK OD KUPOVINE

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke, bez navođenja razloga.
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana prijema paketa.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu.

Obrazac za odustanak od ugovora možete pronaći ovde.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je Potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana.
Protekom roka od 14 dana od dana prijema pošiljke Potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora.
U slučaju odustanka od ugovora, odnosno u slučaju povrata poručenog artikla ili u slučaju zamene kupljenog artikla direktne troškove povrata artikla i ponovnog slanja zamenskog artikla snosi Potrošač izuzev u slučaju kada Potrošač od Trgovca dobije neispravan ili pogrešan artikal. Direktne troškove povrata artikala Potrošač ne plaća Basic Shop-u već plaća poštanskom operateru preko kojeg vrši povrat robe Basic Shop-u.
Ukoliko porudžbina sadrži više artikala, koji se šalju u zasebnim paketima, rok za odustanak od zaključenja ugovora (kupovine) počinje da teče od dana kada poslednja vrsta poručenih artikala dospe u državinu Potrošača.
Potrošač je dužan da robu vrati u ispravnom, nekorišćenom stanju. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Roba koja se vraća treba da bude u originalnom neoštećenom pakovanju.
U slučaju odustanka od zaključenja ugovora (kupovine) imate pravo da poručeni artikal zamenite za drugi ili da Vam novac bude vraćen.
Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje plaćenog iznosa ukoliko utvrdi da vraćena roba nije u ispravnom stanju.
Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje robe krivicom Potrošača, a Potrošač odbije povraćaj novca za umanjenu vrednost robe, odbiće se povraćaj novca, a roba će biti vraćena Potrošaču o njegovom trošku.
Ukoliko ste se odlučili da izvršite zamenu ili da odustanete od kupvine neophodno je da kontaktirate Basic Shop web shop službu prodaje kako bi dobili neophodne instrukcije vezano za zamenu ili povrat sredstava. Slanje kupljenih artikala na adresu sedišta Basic Shop-a ne možete vršiti samoinicijativno i bez prethodnog dogovora sa operatrom web shop službe prodaje.
Nakon dogovora sa operaterom web shop službe prodaje kupljeni artikal koji želite da vratite, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, možete poslati kurirskom službom po sopstvenom izboru. Kupljeni artikal je potrebno da pošaljete bez otkupa, na adresu: Save Kovačević 53b, 24000 Subotica.
Ukoliko je Vaš zahtev zamena za drugi artikal, zamenski artikal će Vam biti poslat u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema vraćenog artikla u Basic Shop.
Ukoliko je Vaš zahtev povrat uplaćenih sredstava, sredstva će Vam biti vraćena na tekući račun koji nam dostavite putem elektronske pošte na: info@basicshop.rs . Sredstva će biti upućena na vraćanje u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema vraćenog artikla u Basic Shop. Konačan rok u kojem će sredstva biti vraćena Potrošaču zavisi isključivo od politike i ažurnosti banke preko koje je transakcija izvršena.
Potrošaču koji nema otvoren tekući račun, povrat sredstava će se izvršiti izdavanjem naloga za povrat sredstava poštanskom uputnicom. Sredstva će biti upućena na vraćanje u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema vraćenog artikla u Basic Shop. Konačan rok u kojem će sredstva biti vraćena Potrošaču zavisi isključivo od politike i ažurnosti poštanskog operatera.
Ukoliko Potrošač odustane od ugovora i zahteva povrat sredstava, Basic Shop će izvršiti povrat sredstava u iznosu kupljenog artikla. Basic Shop neće vršiti povrat sredstava u iznosu troškova dostave koje snosi Potrošač.
Napomena: Nastojimo da dostava bude bez ikakvih propusta, ali ukoliko se slučajno desi da po prijemu pošiljke ustanovite da isporučena roba ne odgovara poručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pozovete telefonom na broj 060/150.12.55 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na elektronsku adresu: info@basicshop.rs i opišete nastali problem. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTI VANSUDSKOG REŠAVANJA SPOROVA

Shodno odredbama člana 12. stav 1. tačka 9. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2021) – u daljem tekstu: Zakon, obaveštavamo svoje Potrošače o mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.
Postupak pred telom može da pokrene Potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.
Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.
Postupak vansudskog rešavanja sporova pokreće se podnošenjem predloga Potrošača Ministarstvu, neposredno, preko pošte ili elektronskim putem. Nakon prijema predloga Ministarstvo ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta Potrošača ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog Potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i sl.).
Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova vodi nadležno Ministarstvo, a dostupna je na sledećem linku: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/33309/lifstaa.pdf